ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਸ੍ਟਾਵ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰਾਸ੍ਟਾਵ ਖੇਤਰ

ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਰਾਸ੍ਟਾਵ

ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਡੋਪਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਲੀ, ਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ. ਨਾ ਵਤੀਤ ਪੜ੍ਹੇ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝਗੜਾਲੂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ - ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਕੁਝ - ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ. ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ. ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ. ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ, ਬਕ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਖੇਡ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ-ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀ ਹਨ ਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਿਧਾਇਆ.

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈ. ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ. ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਧੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ.

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸੰਪੂਰਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ.

ਨੂੰ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ. ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਪਤਲੀ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ - ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ. ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਦੇਖਭਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ, ਨਿੱਘ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ.

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ.

ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ

ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ - ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ: ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ.

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹਾ.

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ - ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ. ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸੋਈ ਪਿਆਰ, ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਬਿਨਾ ਕੱਟੜਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼. ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ. ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ. ਕੇ ਕੁਦਰਤ-ਊਰਜਾਵਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਤੇ. ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਅਤੇ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਖਭਾਲ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਸ੍ਟਾਵ.

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਡੇਟਿੰਗ ਤੱਕ ਰਾਸ੍ਟਾਵ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ. ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ. ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਆਪਣੇ, ਵਿਆਹ ਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ੍ਟਾਵ, ਦਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ.
ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਆਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਫੋਟੋ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਣਦੇ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਪਰੋਫਾਈਲ