submit


ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੈਪਲ੍ਜ਼ ਸੀ, ਕੱਨੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ. ਲੂਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਰਬਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਫਲ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੈਪਲ੍ਜ਼ ਸੀ, ਕੱਨੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ. ਲੂਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਰਬਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਫਲ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਗਤ

About