submit


ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ, ਅਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਸਮਝੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਝ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲਾਏ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਹਨ, ਵੱਧ ਜ ਹੋਰ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ. ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਹਨ, ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਡੇਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਉਲਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੁਪਰਚਾਰਜਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਪੀਕ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਭਰੋਸਾ, ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵ. ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ. ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰੇ੍ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ. ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤੱਖ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਡੇਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਹੋਰ, ਸਰਗਰਮ, ਊਰਜਾਵਾਨ. ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਆਲੂ ਜ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਝੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਸਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ. ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ. ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਝ ਹਨ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾਉਣੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ. ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੱਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਫਰਕ. ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਵੱਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਮਰ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ. ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਲ ਇਕੱਲਾ ਹੈ. ਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਬਿਨਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ. ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਔਰਤ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜ’ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਦਿਲਚਸਪ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਾਵੇਗਾ ਕ੍ਰਮਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਲਾਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਜ਼ਰੂਰ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਨ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜ ਵਿਆਹ, ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤਲਾਕ ਜ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਬਰੇਕ-ਅੱਪ, ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਪਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ. ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਚਲਿਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰੇਕ-ਅੱਪ ਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ. ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਜ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ. ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਭਾਈਵਾਲੀ. ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਪਹੁੰਚ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ

About