submit


ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਲਭਣਾ. ਉਹ ਹਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਇੱਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਕਰੋਚ. ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਦਾ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਸਾਹ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ. ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਕ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ. ਅਤੇ ਆਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ. ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧੀਨ. ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ. ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਥੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ. ਮੁਫ਼ਤ ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਾਮੁਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਭੋਜਨਾਲਾ,’ ਤੇ ਕੋਰਸ ਜ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤੇ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਗਲ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਸਾਈਡਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੰਟੇ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ. ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ-ਰਹਿਣ- ਤੇ-ਘਰ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਸ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਜ ਕੰਮ’ ਤੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬੌਧਿਕ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ. ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ. ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ. ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ. ਜੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਸ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣ. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਨਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ

About