ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ: ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ

ਲਾਈਵ ਪਾਰਿਸ ਵਿੱਚ. ਕੰਮ ਚਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼. ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ. ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ, ਹੱਸਮੁੱਖ ਕੁੜੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਮੂਡ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ. ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਦੀਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ’. ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ…